Fængslet som læringsarena - uddannelse og vejledning af indsatte i Norden

Fra den 24.-26. september 2014 afholder Nordisk Netværk for Fængselsundervisning en fællesnordisk konference om uddannelse af indsatte.

Dato: 24.-26. september 2014

Sted: Scandic Hotel, Sydhavnen, København

Målgruppe: Lærere, vejledere, værkmestre og andre med interesse for uddannelse og vejledning af indsatte.

Sprog: Skandinavisk, dog vil hovedoplæg blive tolket til engelsk, ligesom enkelte workshops vil være på engelsk.

Pris: Prisen er på 430 Euro (ca. 3.300 DKK, 4.000 SEK, 3.600 NOK) pr. deltager. Dette inkluderer konferencedeltagelse, overnatning og forplejning under konferencens varighed.

Tilmelding (klik her)

 

Program

Konferencens første dag – onsdag den 24. september 2014

12.00-13.00 Ankomst og mulighed for let frokost

13.00-13.15 Velkomst
v/ Johan Reimann, Direktør for Kriminalforsorgen

13.15-13.45 Præsentation af konferencen
v/ konferencier Morten Bruun Petersen, chefkonsulent i Kriminalforsorgen

13.45-14.45Nordisk fængselsundervisning – Repetition, forskning og udvikling?
Torfinn Langelid, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland og mangeårig aktør indenfor uddannelse af indsatte, præsenterer sine tanker om fængselsundervisning gennem tiden. Torfinn Langelid er i færd med at skrive en bog om historien bag fængselsundervisning i Norge, hvor også nordisk og europæisk samarbejde på området berøres.

14.45-15.15 Pause

15.15-16.00 Uddannelse af indsatte i norden anno 2014
En repræsentant fra hvert af de nordiske lande præsenterer kort relevante fakta og aktuelle trends indenfor uddannelse af indsatte.

16.00-17.30 Professional erhvervs- og uddannelsesvejledning: hvorfor og hvad er det?
Rie Thomsen har karrierevejledning som sit forskningsområde og er programleder for forskningsprogrammet Livslang Læring ved Århus Universitet. Oplægget giver et indblik i, hvordan vejledning i stigende grad professionaliseres og udskilles som et selvstændigt fagligt felt samt hvilke perspektiver, det åbner op for. Konferencedeltagerne vil afslutningsvis blive guidet igennem en konkret vejledningsøvelse.

19.00 Middag

Konferencens anden dag – torsdag den 25. september 2014

09.00-09.30 Godmorgen
Samling i plenum og gennemgang af dagens program

09.30-11.30 Workshoprunde 1
Se særskilt beskrivelse af workshops

11.30-12.30 Frokost

12.30-14.00 Walk-and-talk
Konferencedeltagerne vil i grupper blive guidet gennem walk-and-talks i nærområdet

14.00-14.30 Pause

14.30-16.30 Workshoprunde 2
Se særskilt beskrivelse af workshops

16.30-16.45 Kort pause

16.45-18.00
Motivation og vejledning på trods 
(Oplægsholder: ikke endelig bekræftet)
Oplægget beskæftiger sig med, hvordan undervisere eller vejledere bliver mødt med en forventing om at kunne motivere til læring og uddannelse. Men hvordan håndterer man at blive mødt med et ”nej tak” fra den, man ønsker at motivere? Oplægget debatterer derudover, om der en faglig eller etisk grænse for, hvor vedholdende man kan/skal insistere på at motivere og vejlede en, der ikke umiddelbart er interesseret.

19.00 Festmiddag

Konferencens tredje dag – fredag den 26. september 2014

09.00-09.45 Godmorgen 
Samling i plenum med opfølgning på de foregående dage

09.45-10.00 Kort pause

10.00-11.00 Hvordan påvirker fængselskonteksten individets (mulighed for) læring?
Charlotte Mathiassen, lektor ved Århus Universitet, med forskningserfaring indenfor fængsler i Norge og Danmark, hvor hun desuden har arbejdet som fængselspsykolog. Charlotte Mathiassen vil give sit bud på hvilke overvejelser, man bør gøre sig, når målet er at skabe læringsmuligheder for en typisk udfordret målgruppe, i en ofte udfordret livssituation under restriktive institutionelle forhold.

11.00-12.00 Afrunding af konference

12.00-13.00 Let frokost ”to go”

Konferencen er støttet af Nordplus og Kriminalforsorgen