Årsmødet 2014

26. marts 2014

Årets lærer Helle Lundme

En bevæget Helle blev årets lærer.

Hun er vellidt og afholdt af alle i Fængselslærerforeningen. Hun er loyal og meget engageret vores forening.

I forbindelsen med lock-out i foråret stod hun for ideer og indkøb for den mest originale happeningens med indkøb og organisering.

 

jens wilbrandt

Diagnoser og Undervisning ved psykolog Jens Wilbrandt

Som professionel inden for uddannelsesområdet møder man et væld af diagnoser – Asperger, ADHD, Tourette, angst, depression, stress m.fl. Det kan virke overvældende at skulle forholde sig til de mange diagnoser, deres betydning og de afledte krav til ens undervisning og mødet med eleverne.
Oplægget vil formidle et rids over, hvad der er karakteristisk for de forskellige udviklingsforstyrrelser, og de uddannelsesmæssige udfordringer, der kan opstå i mødet med disse unge. Endvidere vil der blive præsenteret en række bud på, hvordan man bedst møder diagnosticerede unge i uddannelse, og hvilke pædagogiske red­skaber man med fordel kan trække på.
Gennem oplægget vil der – med Asperger og ADHD som de primære eksempler – blive formidlet et menneskesyn og et pædagogisk grundsyn, som tilbyder et alternativ til diagnoseperspektivets fejlsøgende fokus. Der vil blive argumenteret for, at diagnosticerede unge ofte med fordel kan betragtes ud fra et mere ressourcefokuseret og mere alment pædagogisk perspektiv.

Den canadiske model - Anette Vestergård

Pædagogisk konsulent for UCL, Anette Vestergård, fortalte om erfraringerne fra Canada og hvorfor de gør det så godt.

På caanadiske skoler løfter man bundet og gør hvaf men kan for at støtte elever der er ved at droppe ud. De har en høj grad af elever der færdiggør deres eksamener.

I canada er der konsensus om undervisning, tillid til lærernes professionalisme, styrkelse af skolens ledele, igangsat actionsforsknig og de satte et uddannelsesfagligt team i spidsen for processen.

Man tog fat i medierne, skoleledere og organisationer for at skabe konsensus om jobbet.

 

 

Lovindgrebet

Formanden for Kriminalforsorgsforeningen, John Hatting, gav en analyse af situationen og fortalte om reorganiseringen.

EPEA

Nyggi Aggernæs fortalte om EPEA og opfordrede til medlemskab af EPEA Danmark.

Se mere på www.epea.dk