F L F - FÆNGSELSLÆRERFORENINGEN

stiftet den 29. august 1952

Som medlemmer af foreningen kan optages undervisere, der er beskæftiget ved undervisning eller administration af undervisning ved Kriminalforsorgens tjenestesteder.

FLF er en faglig forening, der gennem sit medlemskab af Kriminalforsorgsforeningen, forhandler under COII

Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes interesser i løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i samråd med den forhandlingsberettigede organisation
     
 • at koordinere pædagogiske erfaringer.
   
 • at arbejde for relevante undervisnings- og uddannelsestilbud ved Kriminalforsorgen
   
 • at virke for en hensigtsmæssig indordning af disse tilbud i Kriminalforsorgens hele virksomhed
    
 • at sikre bedre kursus- og efteruddannelsesmuligheder

Billeder fra Demo på Christiansborgs Slotsplads

Fængselslærerforeningen varetager medlemmernes faglige og pædagogiske interesser.

Vi har fokus på fremtid og sammenhold og FLF’s strategiplan for det kommende år er, at der udarbejdes en overordnet vision og målsætning for fængselsundervisningen i Danmark, hvilket vil bidrage til en yderligere kvalificering og ensartethed.

Ligeledes vil Kriminalforsorgen kunne målstyre på området, sætte nye kvalitetsmål og standarder, således at fængselsundervisningen kontinuerligt udvikles og skaber flere resultater i form af, at flere indsatte er beskæftiget i undervisningsmiljøet, og fornuftigt bruger afsoningstiden på at udvikle faglige men så sandelig også sociale, menneskelige og kreative kompetencer.

Fagrækken skal udvides, og ikke kun indeholde de grundlæggende fag, men de indsatte skal også tilbydes en vifte af kreative udfoldelser.

FLF er således ansvarlig for at lærernes ønsker bæres videre og når de rette organer i systemet.