Se højdepunkter fra tidligere årsmøder

Marianne Krammer fortæller om unge, sprong og motivation

"Psykisk syge i fængslerne" ved aut.cand.psych. Kim Meng Gladov

Opsummeret

Det er velkendt for enhver underviser og "udviklingsfremmer", at for at opnå de bedste resultater bør enhver person mødes dér, hvor denne er. Udfordringen synes ingenlunde mindre relevant i det danske fængselssystem. En stor del af de indsatte må forventes at have særlige begrænsninger og udfordringer som følge af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Viden, samarbejde og de rigtige ressourcer synes at være værktøjerne til at løse denne opgave. Vi skal ville noget med straf, relevant uddannelse er en af tingene.  

Marlene Åkerlund