Fagligt

Med lovindgrevet fra april 2013 gennemtvang regeringen en overenskomst på lærerområdet der indeholder følgende punkter

  • Lærerne får samme arbejdstidsregler som de fleste andre offentligt ansatte. Skolelederne får ret til at lede og fordele arbejdet. Skolelederen får ansvaret for, hvad lærerne skal lave, og hvordan opgaverne bliver fordelt bedst muligt.
  • Lærerne skal have en årsnorm for hvordan timer fordeler sig på et år.
  • Den daglige arbejdstid bliver samlet i dagtimerne på hverdage, og lærerne får ret til at få en opgaveoversigt for hele skoleåret. Det tilrettelægges på baggrund af dialog mellem lærere og skolens ledelse.
  • For lærere mellem 50-56 år gælder, at når de fylder 60, vil de få ret til at gå på nedsat tid dog uden lønkompensation. Til gengæld vil de beholde pensionen, som om de var på fuld tid.
  • Lærernes får ekstraordinære lønstigninger på 300 millioner kroner, svarende til en lønstigning på 3300-4200 kroner om året.