FLF og KFF - tillindsmandsmøde

Mødested

Personalehuset på Statsfængslet Nyborg, Vindingevej 36, 5800 Nyborg

I mødet deltog Jon Kowalczyk fra SKAF som gennemgik situationen efter lovindgrebet og diskuterede konsekevenser af den nye overenskomstsituation med deltagerne.

Hans hans præsentation og billeder fra mødet kan ses under Fagligt | For medlemmer

Program

 9:30 – 10:00 Morgenkaffe

10:00 – 10:40 situationen efter lockout og lovindgreb v. John Hatting formand KFF

10:40 – 11:00 Introduktion til dagens tema v. Kirsten Grønnebæk, formand FLF

11:00 – 11:45 Gruppe arbejde (se vedlagte gruppe opdeling)

Gruppe 1: De fysiske rammer – hvilke krav er der til indretning af en skole hvor lærerne er til stede 37 timer?   

Gruppe 2: Ugens arbejde – Hvordan kan en ugeplan se ud, hvis man skal arbejde 37 timer på fængselet?

Gruppe 3: Forberedelse- hvilken forberedelse er rigtig svær at foretage på fængslet?

 11:45 – 12:15 Frokost                                                                                                                        

12:15 – 13:15 Præsentation af gruppearbejde og diskussion

13:15 – 13:45 Fængselets mulighed for forhandling herunder ny løn

13:45 – 14:00 Kaffe

14:00 – 15:00 Central aftale – lokalaftaler, efter lovindgrebet